GICA Logistics Software - Accounting Invoice System

2005-07-19 support


GICA Logistics Software - Accounting Invoice System

Hong Kong Headquarters£º
Gica Logistics Software Ltd.
23/F., Win Plaza, 9 Sheung Hei Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, HONG KONG
Tel: (+852) 27908810, 92579981
Fax: (+852) 81618488

China Headquarters:
2811-2812, FOREIGN TRADING BUILDING, ZHONGXING ROAD, LUO HU, SHEN ZHEN, CHINA
Customer Care Tel: 82196029 Main TEL: 82182239
Forum  0 Count 587